Değer Eksenli Eğitim

Değer Eksenli Eğitim

1. Temel Hedeflerimiz

Palet Okulları eğitim-öğretim programı, öğrencilerine “iyi insan” olmayı sağlayacak temel becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır. İyi insan;

  • Kendini bilen ve sorumluluklarının farkında olan,
  • Özgür ve özgürlüğünün bilincinde olan,
  • Çalışkan, nazik, dürüst ve diğerkam olan,
  • Öğrenen, düşünen ve üreten,
  • Merhametli, saygılı ve koruyucu olandır.

2. Beceri Temelli Öğrenme

Palet Okulları eğitim-öğretim sistemi; öğrencilerinin öğrenme konusunu gerçek hayat içinde yansıyan haliyle davranışa dönüştürecek biçimde, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Montessori metodunun “günlük yaşam becerileri” odaklı öğrenme yaklaşımını, bütün öğrenme alanlarına yansıtmayı hedeflemektedir.

3. Değer Temelli Öğrenme

Değer temelli öğrenme, öğrencilerimiz tarafından gerçek hayatın ve sosyal ilişkilerin kolaylaştırıcı boyutunun fark edilmesinin ve benimsenmesinin sağlanmasını ifade etmektedir. Kadim geleneğimizin sosyal ve fiziksel çevreye saygı ve nezaketi öne çıkaran yaklaşımını bütün öğrenme alanlarına yansıtmayı hedeflemektedir. “Değerler” genel anlamda tüm akademik çalışmalarımıza ve günlük yaşantılarımıza yön vermektedir.

4. Sorumluluk-Özgürlük ve Toplum Bilinci

Palet Okulları eğitim-öğretim sistemi içerisinde yetişen çocuklarımızın en temelde sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini öncelemekteyiz. Sorumluluk sahibi bireyler, kendi yetki alanına giren davranışların sonuçlarını üstlenebilmektedir. Sorumluluk ve özgürlük birbirini destekleyen iki farklı kavramdır. Sorumluluk özgürleştirir. Sorumluluğunun bilincinde olan ve gerçekleştirdiği özgür seçimlerinin sonucunu üstlenen bireyler toplumun sağlıklı işleyişinin sürdürülebilmesi için olmazsa olmazdır.

Palet Okulları eğitim sistemi; öğrencilerimizin sınıflarının dinamik bir parçası olmalarını ve sınıflarıyla ilgili alınan kararlarda sorumluluk alarak geleceğe hazırlanmalarını ve toplum bilinci kazanmalarını hedeflenmektedir. Palet Okulları öğrencileri bir toplumun değerli ve önemli bir parçası olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.