Akran Eğitimi

Akran Eğitimi

Palet Okulları’nda sınıflarımızda farklı yaş gruplarından öğrencilerin bir arada bulunmasına imkan tanınarak akran eğitimi desteklenmektedir. Böylelikle geniş öğrenme olanaklarının sağlandığı bir ortam sunulmaktadır. Öğrencilerimiz kendisinden daha deneyimli çocuklardan öğrenme olanağı bulmakta, daha sonraları ise kendi edindiği bilgiler ışığında artık beceri kazandığı konularda, daha az deneyimli olan çocuklara yardımcı olmaktadır. Böylece çocuk aynı zamanda, çok sayıda değişik kişilerle sosyal yönden ilişki kurmayı öğrenmektedir. Sağlanan bu ortam ile birlikte öğrencilerin sosyal ve toplumsal yönlerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşama hazırlanması hedeflenmektedir.