Sosyal ve Duygusal Gelişim Uygulamaları

Sosyal ve Duygusal Gelişim Uygulamaları

Sağlıklı bir insanın en önemli özelliği sorgulamak ve anlamaktır. Çocuklarımızın sorgulamayı ve “hikmetle bakmayı” öğrenmeleri, bakış açılarını genişletip derin düşünme becerilerini geliştirmeleri, kendilerini tanımaları; başkalarının farkında olmaları için ilkokuldan itibaren onları felsefe ile buluşturmaktayız. Yaşlarına uygun hikaye, masal, drama, film vb. materyaller üzerinden kurgulanan süreçlerle gösterilenin ötesini görmelerini, soru sorabilmelerini, sorulara farklı cevaplar verebilmelerini sağlamaya çalışmaktayız.

Her Çocuğun İçinde Bir Bilge Gizlidir

Bilgeliğe ulaşmaya çalışan filozof sorular sorarak kendini, insanı, evreni anlamaya çalışmaktadır. Çocukluk ise bu dünyayı yeni gören bir uzaylı gibidir, bilgeliğin ve hakikatin peşinde koştuğunun farkında olmaksızın soru sorar. Büyüdükçe derinlikli ve hayati sorular yerlerini yüzeysel sorulara bırakır. İşte filozoflar, derin sorularının peşini bırakmayan büyümüş çocuklardır bir bakıma. Bu yüzdendir ki çocuklarla felsefe yapmak, onların “küçük mütefekkirler, minik bilgeler” olduğunu görmek hiç de zor değildir.

Kendini Tanıyan, Başkalarının Farkında Olan Çocuklar İçin

Materyallerimizdeki sorularla çocuklarımızın kendi içlerine yolculuk yapmalarını sağladığımız gibi onlara başkalarının gözüyle bakmayı da öğretmekteyiz. Yani ÇİF dersleri bir bakıma keyifli ve derin bir yolculuk; insanın kendine yolculuğu, içimize bakma yolculuğu... Tıpkı yüzyıllar öncesinden “İlim, ilim bilmektir/İlim kendin bilmektir” diyen Yunus’un yaptığı gibi...

ÇİF (P4C) Hakkında

Filozofları ve çocukları birleştiren “soru ve sorgulama” ortaklığı Columbia Üniversitesinden Profesör Matthew Lipman’ı harekete geçirdi. Prof. Lipman 60’lı yılların sonlarında Çocuklar İçin Felsefe (P4C – Philosophy for Children) projesini tasarladı. Amaç çocukların meraklarını, yaratıcılıklarını keşfetmelerine; sorgulama yetenek ve becerilerini artırmaya yardımcı olmaktı. O günden bugüne bu alan pek çok kişi tarafından çalışılarak dünya çapında bir araştırma ve uygulama disiplinine dönüştü.

Çocuklar için felsefe dersinin geliştirdiği beceriler:

 • Soru sorma cesareti ve soruları dikkatle dinleme becerisi
 • Doğru soru sorma ve sorulan soruların cevaplarının peşine düşme becerisi
 • Eleştirel, çok boyutlu ve yaratıcı düşünme becerisi
 • Derin düşünme ve muhakeme becerisi
 • Kavramsal düşünme becerisi
 • Algoritmik, düzenli ve sabırlı ve umutlu düşünme becerisi
 • Düşünülenlerden çıkan sonuçları hayatına uygulama becerisi
 • Doğru tartışma ve münazara becerisi
 • Olgun iletişim becerisi
 • Kendini tanıma ve empati kurabilme becerisi
 • Reflektif (dönüşümlü/düşünümsel/yansıtmalı) düşünme becerisi
 • Akleden bir kalbe ve kalbiyle düşünen bir akla sahip olma yetkinliği

21. yüzyılın dijital gereksinimleri doğrultusunda, öğrencilerin bilişim çağına hazırlanmaları ve daha da önemlisi liderlik edebilmeleri için bilişim teknolojileri ve mühendislik alanındaki becerilerin genç nesile aktarılması oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Bu aktarımın yapılabilmesi için geliştirilen en önemli eğitim sistemlerinden biri de STEM Eğitimi’dir.

STEM Nedir?

STEM Eğitimi, kısaca fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematic) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modeli olarak tanımlanmaktadır. STEM Eğitimi bu alanındaki teorik bilgilerin uygulama alanına taşınarak ürüne dönüştürülmesine olanak tanıması açısından oldukça önemli bir eğitim yaklaşımıdır.

Palet Okulları STEM Eğitimi ile öğrencilerine disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu göstermeyi, edindikleri farklı düşünme becerileriyle karşılaştıkları çeşitli problemlere yeni çözümler arama kabiliyetlerini artırmayı ve onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlamayı hedeflemektedir.

Drama Atölyelerinde eğitsel oyun, dramatizasyon, kukla, yaratıcı dans, yaratıcı yazma, rol oyunu ve doğaçlama çalışmalarına yer verilmektedir. Öğrencilerimizle yapılan drama çalışmalarında öğrencilerin okula uyum, okul kültürünü edinme ve dramanın temel kavramlarıyla tanışmalarına olanak verilmektedir. Disiplinler arası iş birliğini sağlamak amacıyla da multidispliner temalar doğrultusunda diğer derslerle ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Drama; öğrencilerimizin rol yapma becerilerini, topluluk önünde konuşma becerilerini artırmaktadır. Beden dili kullanımı ve kendini ifade etmede yardımcı olmaktadır. Nefes ve diksiyon filmleri belirlenmektedir. Fonksiyonel düşünme ve doğaçlama becerileri gelişmektedir. Drama, öğrencilerimize güvenli bir ortam sunmaktadır. Konsantrasyonlarını geliştirmeye yardımcı olmaktadır. İş birliği içinde birlikte hareket edilmesini teşvik etmektedir. Aritmetik becerileri desteklemektedir. Çevrelerindeki dünyayı anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Hikaye ve masallar olağanüstü varlıkların başından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlattığı öykülerdir; değerli sanat eğitim öğretim araçlarıdır. Masallar anlatıcı ile dinleyenler arasında kurulan ilişkiyi kuvvetlendirmektedir. İlişkiler arasında bağ kurmaya çalışan küçük yaş gruplarının soyut düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Okuma sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanılması için kümülatif bir atölyedir.

Dramasal Atölyelerinde Drama ve Masal Atölyeleri eşgüdümlü olarak birlikte yürütülmektedir. Bu atölyelerde masal ve hikayenin mutfağından yararlanılarak dramatizasyon etkinlikleri tasarlanmaktadır.

Palet Okulları, öğrencilerine akademik eğitimin yanı sıra toplumsal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tamamı öğrenci girişimleri ile kurulan 44 öğrenci kulübüne sahiptir. Öğrencilerimiz kulüp bünyesinde düzenledikleri etkinlikler ve çalışmalar ile takım çalışması, iletişim becerileri, proje yönetimi ve iş ağlarını geliştirme fırsatına sahip olmaktadır.

 • Öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda üst düzey becerileri kazanabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için ilgi duydukları kulüp faaliyetine yönlendirilmektedir.
 • Hafta içi son ders saati, kulüp dersi olarak yürütülmektedir.
 • Her kulüp 8-9 hafta olarak planlanmaktadır. Her öğrenci yıl boyunca 4 kulüpten faydalanmış olmaktadır. Bu sayede öğrencilerin seçmiş oldukları alanla ilgili deneyim kazanmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri sağlanmaktadır.

Palet Okulları’nda kulüp ve atölye sistemi istasyon yöntemiyle sürdürülmektedir. Dönemsel olarak kulüp ve atölye planı yapılmaktadır. Genel olarak kulüp faaliyetleri yıllık kurgulanmakta ve akademik takvime yerleştirilmektedir.

Kulüp planlaması da bu sınıf seviyelerine göre kurgulanmaktadır. Montessori Eğitim Felsefesinde 1. ve 2. sınıflar aynı sınıf ortamında ve aynı eğitim seviyesinde ders gördükleri için 1-2. sınıflara yönelik kulüp planlaması yapılmaktadır. Aynı şekilde 3. ve 4. sınıflar aynı sınıf ortamında ve aynı eğitim seviyesinde ders gördükleri için 3. ve 4. sınıflara yönelik ayrı bir kulüp planlaması yapılmaktadır. Kulüpler oluşturulurken çocukların eğitim seviyeleri, anatomik ve fizyolojik süreçleri dikkate alınarak kurgulama yapılmaktadır. Okulumuzda 1. ve 2. sınıflar için Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü, Origami ve Quuling Kulübü ve Minyatür Kulübü planlanmaktadır. 3. ve 4. sınıflar için Karakter Tasarımı ve İllüstrasyon Kulübü, Perküsyon Kulübü ve Çocuklar İçin Felsefe Kulübü planlanmaktadır. 1. ve 2. sınıflar ayrı bir kulüp kategorisinde, 3. ve 4. sınıflar ayrı bir kulüp kategorisinde yer almaktadır.

Kulüp listeleri oluşturulurken ilgili kulüp kategorisinde olan sınıf seviyeleri harmanlaştırılarak kulüp grupları oluşturulmaktadır. Montessori Eğitim Felsefesine dayanan karma yaş ve karma sınıf düzeyine göre hazırlanan kulüp grupları dönem boyunca sabit olarak belirlenmekte ve ilgili öğrenciler belirlenen kulüp grubunda dönem sonuna kadar kalmaktadır. Her bir kulüp grubu ilgili sınıf seviyesi kategorisine göre bütün kulüpleri sırayla ziyaret etmekte ve akademik çalışmalarına katılmaktadır. Kulüp grupları 5 haftada bir kulüp değiştirmekte ve istasyon modülü tüm kulüplerin faaliyetine katılmış olmaktadır. Öğrenciler, gitmek istedikleri kulüpleri seçmek gibi karar mekanizmasında hareket ettirilmemektedir. Her öğrenci dönem sonuna kadar bütün kulüpleri gezeceğini bildiği için sabırla tüm kulüp çalışmalarına katılmaktadır. Dönem sonunda her öğrenci bütün kulüpleri gezdiği için akademik kulüp sertifikası almaktadır.


Palet Okulları’nda ilkokulda atölye sistemi ayrı bir portföy çalışması olarak kurgulanmamıştır. Atölye çalışmaları, karne haftası ve belirli tematik haftalarda dışarıdan konuk ağırlamalı şekilde ifa edilmektedir. Alanında uzman bir usta, öğretici, eğitimci, illüstratör okula davet edilmekte ve meşrebi olduğu sanat çalışması atölye şeklinde gerçekleştirilmektedir.