Ödev

Ödev

Montessori sınıfında çocukların özgürlükleri ve sorumlulukları bellidir. Çocuklarda sınıf toplantıları aracılığı ile bu konularda bilgilendirilir. Association Montessori International (AMI) Montessori sisteminde sorumlulukları şu şekilde ifade eder:

 • Hareketlerim bana, çevredeki canlı ya da cansız hiçbir şeye zarar vermemelidir.
 • Kişisel hijyenimden sorumluyum.
 • Çevremdeki diğer kişileri de düşünmeliyim.
 • Konuşan birisini dinlemeliyim, konuşmalarımla kimseye veya herhangi bir şeye psikolojik olarak zarar vermemeliyim.
 • Bildiğim bir materyali seçmeliyim, seçtiğim materyal rafta olmalı, işimi bitirdiğimde rafa geri koymalıyım.
 • Malzemelere ve çevremdekilere zarar vermedikçe keşfetme özgürlüğüm vardır.
 • Materyali / etkinliği gerçek amacı için kullandığım sürece, istediğim sürece ve sıklıkta tekrar edebilirim.
 • Başkalarına yardım etme özgürlüğüm karşımdaki kişi bunu istediği sürece vardır.
 • Çevremdeki insanların kararlarına her zaman saygı duymalıyım.
 • Sınıfta kimseye kabaca davranamam.
 • Grup oluştururken tüm üyelerin gruba katılmaya istekli olması gerekir.
 • Yaşama ve yaşayan her türlü varlığa saygı duymalıyım.
 • Yaşayan ve yaşamayan tüm şeylerin güvenliğini sağlamalıyım.

Montessori sisteminde ödev, çocuklara kazandırılan sorumlulukların uygulanması için bir araçtır. Ödevler haftalık olarak verilmektedir. Öğrenciden kendi planlamasını yapması ve belirtilen günde ödevini öğretmene teslim etmesi beklenmektedir. Bu uygulama ile çocuğun zaman yönetimi ve planlama gibi yaşam becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda öğrendiği konuları içeren ödevler sayesinde konuları pekiştirme fırsatı bulmaktadır.

Ödevini öğretmenine teslim eden öğrenciye o hafta içerisinde geri dönüt verilmektedir. Gerekli durumlarda ek çalışma ve bireyselleştirilen ödevlerle öğrencinin kendi hızında ilerlemesi sağlanmaktadır.