LGS Hazırlık Programı

LGS Hazırlık Programı

LGS hazırlık süreçleri Sınav Koordinatörlüğü tarafından planlanmakta ve sürecin tüm uygulama basamakları titizlikle takip edilmektedir.

LGS Hazırlık Programının Temel Özellikleri


1- Hafta İçi Ders Programı

LGS çalışmaları 7. sınıfın ikinci dönemi itibarıyla başlamaktadır. Öncelikle 7. sınıf konuları tamamlanmakta sonrasında ise LGS konuları işlenmektedir. 8. sınıfta ise ders programları tamamıyla LGS çalışmalarına ayrılmaktadır.

2- Etütler, Grup Çalışmaları ve Bireysel Çalışmalar

Hafta içi “Soru Çözüm Saatleri”nde öğretmenlerimiz, öğrencileriyle birebir ve grup çalışmaları ile düzenli etüt ve sınıf çalışmaları yapmaktadırlar. Bu çalışmalardan sonra başlayan “Kütüphane Saati”nde ise öğrencilere bireysel olarak çalışabilecekleri bir ortam sunulmaktadır.

3- Çalışma Programları

Rehber öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan “Öğrenci Çalışma Programları”; bireysel ders planı oluşturma ve belirlenen soru çözme hedeflerine ulaştırma özelliklerini bir araya getiren dinamik bir çalışma programı niteliğindedir.

4- Yetkin Kaynaklar

Program ve Yayın Geliştirme (PROGEL) Birimimiz tarafından MEB müfredatına uygun şekilde tasarlanan ve yazılan “Modüller” derslerde kullanılmaktadır. Buna ek olarak PROGEL tarafından hazırlanan “Çalışma Kitapları”, birçok farklı soru türünü içinde barındıran bir destek kaynağıdır.

5- Hafta Sonu Çalışmaları

Cumartesi günleri 6 derslik bir LGS programı uygulanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin hazırlık sürecini kesintisiz bir şekilde devam ettirmeleri ve zamanlarını verimli değerlendirmeleri sağlanmaktadır.

6- Online Dersler

Palet online eğitim tecrübesiyle oluşturulan “Online Eğitim Platformu”, LGS hazırlık sürecinin önemli bir bileşenidir. Sınav hazırlık çalışmalarının bir bölümü ve gerektiğinde ise tamamı online platformda yapılmaktadır.

7- Yoğunlaştırılmış Kamplar

Bikamp (Bireysel Kamp Programı): Bikamp, LGS hazırlık programına entegre bir şekilde planlanan bir gün uygulanan kamplardır. “Bikamp” günü okulda ders olmamaktadır. Bu kamp kapsamında öğrencilerimiz hazırlanan soru çalışmalarına odaklanmakta, tüm gün sınıflarında soru çözmektedir. Bu çalışmalara öğretmenlerimiz gözlemci olarak destek amaçlı katılmaktadır.

“Bikamp”ı diğer çalışmalardan ayıran en önemli fark; öğrencilerin bu çalışmaları okulda arkadaşlarıyla birlikte yapmasıdır. Okulda arkadaşlar ile birlikte soru çözen öğrencilerimiz; akran desteği, akran soru çözme metotları, akran çalışma tarzı üzerinden bir çalışma atmosferini deneyimlemektedir.

Okul Kampları: Öğrencinin ihtiyaca göre çalışma şeklinin değiştirilmesi ve öğrenciye özel hazırlanan programdaki derslerin sayı ve içeriklerinin zenginleştirilmesi ile oluşturulan okul içinde gerçekleşen kamplardır. Bu kamplar sayesinde öğrencilerin sınava hazırlık çalışmaları hız kazanmaktadır. Okul kampları LGS hazırlık sürecinin başlangıcında ve sınava en yakın tarihlerde, yoğun çalışma dönemlerinin arasında, ara ve yarı yıl tatillerinde uygulanmaktadır.

8- Etkin Ölçme ve Değerlendirme

Deneme sınavları 4. sınıftan itibaren uygulanmaya başlamaktadır. 4,5. ve 6. sınıfta uygulanan deneme sayısı en az 6‘dır; 7. sınıfta ise deneme sınavlarının sayısı 11’1 çıkarken, 8. sınıfta bu sayı 50’yi aşmaktadır. Bu sınavların bir kısmı online olarak yapılmaktadır.

9- Çözüm Odaklı Rehberlik

Sınava hazırlık çalışmalarını yürüten rehber öğretmen; öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal durumu ile ilgili takipleri yaparak elde edilen, kayıt altına alınan verileri öğrenci ve gerektiğinde veliler ile yüz yüze görüşüp değerlendirmektedir. Rehber öğretmen düzenli olarak öğrenci, veli ve koç görüşmeleri yaparak sürecin sağlıklı işlemesine katkı sağlamaktadır.

10- Koçluk Sistemi

Sınava hazırlanan her öğrencinin bir koçu bulunmaktadır. Öğrenci koçu öğrencisiyle her hafta düzenli olarak görüşerek onu destekleyip yol göstermektedir. Koç, öğrencisinin velisiyle ve okul yönetimiyle iletişim halinde olmaktadır.