Materyal Destekli Eğitim

Materyal Destekli Eğitim

Montessori sınıflarını diğer sınıflardan ayıran en belirgin unsurlardan birisi özel olarak tasarlanmış materyallerdir. Materyaller çocukların duyularını uyarır ve dikkatlerini çekmektedir. Çocukta keşfetme ve öğrenme isteğini güdülemektedir. Öğrenilecek konunun somut olarak kavranmasını sağlayarak, soyut aşamaya geçişi kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Dil, Kozmik, Matematik, Geometri gibi alanlarda pek çok sayıda ve farklı yaş gruplarına yönelik tasarlanmış materyaller bulunmaktadır. Her materyalin kendine özgü zorluk derecesi bulunmaktadır. Materyaller hata kontrolünün gerçekleştirilmesine fırsat tanıyacak şekilde geliştirilmiştir. Bu sebeple öğrenciler materyal üzerinde çalışırken eksik ya da hatalı olan tarafları kendileri fark edebilmekte ve düzeltebilmektedir.