Disiplinler Arası Eğitim

Disiplinler Arası Eğitim

Disiplinler arası öğretim belirli kavram ,problem ya da konunun farklı disiplinlerin bakış açıları ile değerlendirdikten sonra tekrar bir bütün halinde bilgilerin bir araya getirilmesi çalışmalarının bütünüdür.1990’lı yılların sonunda bu yaklaşım öğretimde merkez olma yolunda ilerlemektedir.

Tüm dünyada problemleri çok yönlü değerlendirebilen ve öğrenilebilen gerçek yaşamda karşılaşılan problemlere uygulayabilen, düşünme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç olması ve bu sorunların kendi içinde karmaşık yapısının ancak disiplinler arası eğitim programları ile anlaşılabileceği düşüncesinden hareketle bizlerde okulumuzda disiplinler arası dersleri ve disiplinler arası ödevi eğitim programımızda uygulamaktayız. Bu program eğitim programımızın önemli argümanlarından biri haline gelmiştir.

Bu yaklaşımla öğrencilerimiz birden fazla disiplini bir bütün halinde öğrenmekte, soyut kavramları ise anlamlı şekilde öğrenmesine ve kendi hayatında kullanmasına katkı sağlayabilmektedir. Böylece öğrenme birbirinden soyutlanmış alanlardan çok farklı disiplinler arası bakış açısı ile öğrencilerimize kendini tanıma, çevreye karşı duyarlılık kazanma, güdülenme, akademik başarı ve Yaşam kalitelerini yükseltme gibi katkılar sağlayabilmektedir.

21. yüzyıl içinde yer alan, üretkenlik, sorumluluk, iş birliği, bilgi-medya ve teknoloji becerilerini pekiştirmek ve geliştirmek üzere eğitim programlarında yer alan, ortak kazanımlar doğrultusunda orta okulumuzda, disiplinler arası dersler yapılmaktadır.

Amacımız öğrencilerimizin öğrendiklerini kalıcı hale getirmeleri ve bu bilgileri yapılandırarak yaşantılarında kullanmalarını sağlamaktır.

Okulumuzda disiplinler arası derslerimizi gerçekleştirdikten yılda 3 kez öğrencilerimizin işbirliği halinde çalışabilecekleri disiplinler arası proje ödevi verilmektedir. Bu proje ödevinin sunumunu öğrencilerimiz uygun bir sunum aracıyla tüm arkadaşlarına ve öğretmenlerine sunar.