Sanatsal ve Sportif Faaliyetler

Sanatsal ve Sportif Faaliyetler

Palet Okulları’nda Beden Eğitimi ve Spor dersi kapsamında yürütülen çalışmalar, tüm disiplinleri içerecek şekilde tasarlanmaktadır. Öğrencilerimize tüm spor branşlarının tanıtımları yapılmaktadır. Bu tanıtımlar yapılırken ve eğitsel oyunlarımız tasarlanırken matematik, bilim, bilişim ve ahlak eğitimi gibi derslerden öğrenilen kazanımlardan faydalanılmaktadır.

Palet Okulları’nda ilkokul öğrencilerimiz 4 yıl boyunca düzenli olarak yüzme eğitimi almaktadır. Böylece ilkokul hayatları bittiğinde, 4 farklı teknikte yüzmeyi öğrenmektedir. Motor beceri kazanımları ile birlikte, sporun faydaları, iş birliği, ilk yardım, spor ahlakı ve beslenme kazanımları entegre bir şekilde işlenmektedir. Yaşam boyu sağlık ve zindelik için önemli atletik aktiviteler sağlamaya çalışılmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor dersleri kapsamında öğrencilerimize sunmuş olduğumuz farklı spor dalları ile liderlik, hoşgörü, yiğitlik, arkadaşlık, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme; doğruyu, iyiyi, güzeli takdir etme, iş birliğinde bulunma gibi tavır ve alışkanlıklar edinebilmeleri hedeflenmektedir.

Bol fiziksel aktiviteli spor derslerimiz, Palet Okulları’nda öğrenci yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır.

Sanat eğitimi, her yaştaki birey için gerekli ve insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Sanat eğitimi; bireyin yaratıcı hayal gücü ve potansiyellerini eğitmek, estetik düşünce ve bilinci geliştirmek için gereklidir. Sanat, bireyin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, iş birliği ve yardımlaşmayı, problem çözme ve duygularını ifade edebilmeyi, bir işe başlayıp bitirme sevincini tatmayı, üretken olmayı sağlamaktadır. Bu bilinçle, Palet Okulları’nda sanat eğitimi, görsel sanatların eğitimi ve uygulamalarıyla başlar. Ana sınıfından itibaren görsel sanatlar öğretmenleriyle birlikte Sanat Atölyesinde uygulanır. Milli kültürünü bilen, geleneksel sanatların tarihsel gelişimine hakim, sanat tarihine ve felsefesine ilgi duyan bireyler yetiştirmeyi hedeflenmektedir.

Bu eğitim kapsamında farklı tekniklerde uygulamalı çalışmalar, sanatçıları tanıma, sanat eseri inceleme, sanat eleştirisi, sanat tarihi ve estetik yer almaktadır. Araç-gereç ve atölyenin doğru kullanımı ile birlikte müfredat programları, çalışma düzeni, değerlendirme gibi yöntemsel konular da dahildir. Kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini görsel olarak anlatabilmesi, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırması amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır.

İlkokulda Müzik Eğitimi

Palet Okulları olarak eğitim ve öğretim faaliyetleri içerisinde sanat çalışmalarına ayrı bir önem verilmektedir. Özellikle müzik eğitimi ile öğrencilerimize hem müzik sevgisini kazandırıyor hem de öğrencilerimizin sanatla iç içe yaşamalarını sağlanması hedeflemektedir. Müziğin iyileştirici, birleştirici, kaynaştırıcı kazanımlarından öğrencilerimizi en üst düzeyde faydalandırıp bu sayede sosyal, dil, bellek, dikkat, konsantrasyon, koordinasyon, disiplin, problem çözme gibi daha birçok alanda gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

Bütün bunların yanı sıra öğrencilerimizi Geleneksel Türk Musikimizin seçkin eserleriyle buluşturmakta, değerli bestekarlarımızın tanıtımlarıyla öz musikimize ve kültürümüze hizmet etmeyi amaçlamaktayız. Genel müzik kültürü, temel müzik bilgisi, nota okuma, yazma, söyleme, dinleme, icra çalışmaları ve müzikal aktivitelerle öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini keşfetmekte, kendi farkındalıklarını artırıyor ve müziğe olan ilgilerini devamlı olarak canlı tutmaya çalışmaktayız.

Amacımız öz musikimizi bilen, müziği anlayarak dinleyen, bilinçli, estetik bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek, müzik yoluyla kendilerini ve çevrelerini tanımalarını sağlamak, ruh dünyalarını aralamaya yardımcı olmak, onlara ulusal ve uluslararası müzik eserlerini değerlendirebilecek kültürel ve tarihsel perspektif kazandırmaktır.

Ortaokulda Müzik Eğitimi

Palet Okulları olarak eğitim ve öğretim faaliyetleri içerisinde sanat çalışmalarına büyük bir önem vermekteyiz. Özellikle müzik eğitimi ile öğrencilerimize hem müzik sevgisini kazandırıyor hem de öğrencilerimizin sanatla iç içe yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Müziğin iyileştirici, birleştirici, kaynaştırıcı kazanımlarından öğrencilerimizi en üst düzeyde faydalandırıp, bu sayede sosyal, dil, bellek, dikkat, konsantrasyon, koordinasyon, disiplin, problem çözme gibi daha birçok alanda gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bütün bunların yanı sıra öğrencilerimizi Geleneksel Türk Musikimizin seçkin eserleriyle buluşturuyor, değerli bestekarlarımızın tanıtımlarıyla öz musikimize ve kültürümüze hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Genel müzik kültürü, temel müzik bilgisi, nota okuma, yazma, söyleme, dinleme, icra çalışmaları ve müzikal aktivitelerle öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini keşfediyor, kendi farkındalıklarını artırıyor ve müziğe olan ilgilerini devamlı olarak canlı tutmaya çalışıyoruz.

Amacımız öz musikimizden kopmadan, müziği anlayarak dinleyen, bilinçli, estetik bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek, müzik yoluyla kendilerini ve çevrelerini tanıyıp, ruh dünyalarını aralamaya yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası müzik eserlerini değerlendirebilecek kültürel, tarihsel perspektif kazandırmaktır.

Okulumuz proje tabanlı öğrenme modelini benimseyerek faaliyetlerini yürütmektedir. Öğrencilerimiz yaparak yaşayarak öğrenmeleri, 21.yy becerilerini edinmeleri ve karşılarına çıkan sorunlara hızlı ve pratik çözümler bulmalarını amaçladığımız projelerde etkin bir şekilde görev almaktadır. Öğretmenlerimiz projeler yürütülürken öğrencilere rehberlik etmektedir. Faaliyetler kapsamında öğrencilerimizin eko-okul, e-twinning+, destination imagination, TÜBİTAK ve TEKNOFEST projelerine dahil olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerimize kendi seçtikleri bir alanda bir proje fikri sunmalarını ve öğretmenleri tarafından desteklenerek projelerini yürütmesi planlanmaktadır. Öğrencilerimizin proje fikirlerini arkadaşlarına sunma imkanı verilerek sunum becerilerinin artırılması hedefler arasında yer almaktadır.