Din ve Ahlak Eğitimi

Din ve Ahlak Eğitimi

Öğrencilerimizin dinî bilgileri ve ahlâkî esasları zevk, coşku ve heyecan ile öğrenmelerinin ilerleyen yaşlarında Allah’a gönülden bağlanmaları için en etkili ve kalıcı yol olduğunu bilmekteyiz. Çocuklarımızın sevgi ile öğrendiği her şeyin yapıcı bir temel oluşturacağına, böylelikle atılan bu tohumların çocuğun ileriki yaşamında etkilerinin daha olumlu olacağına inanmaktayız. Bu inançla Palet Okulları Din ve Ahlak Eğitimi & Kuran-ı Kerim derslerimiz ve uygulamalarımızla birlikte hedeflerimiz;

  • İslami değerler ve kavramlara aşinalık kazandırma ve öğretme,
  • İslami değerler ve kavramları sevdirme,
  • İslam adabına uygun davranış edindirmektir.

Hedeflenen bu kazanımlara ulaşmada ilkokul ve anasınıfları dönemine uygun oyun, tekerleme, şiir, hikaye, şarkı, bilmece, el işi etkinlikleri, drama çalışmaları ve çizgi filmler kullanılmaktadır. İçeriği hazırlarken bu dönemdeki çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve ahlâkî gelişim dönemleri ve hazır bulunuşlukları göz önünde bulundurulmaktadır.

Din ve Ahlâk Eğitimi Dersi Nasıl İşlenir?

Din ve Ahlâk Eğitimi Dersi

Öğrencilerimizin dini-manevi duygu ve bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Din ve Ahlâk Eğitimi dersleri hayatın içinden bir din eğitimi hedeflemektedir. Anlatılacak her konu çocukların zihinsel gelişimlerine uygun, kavrayabilecekleri bir dille ve kendi hayatlarından örneklerle anlatılmaktadır. Hikayeler, ilahiler, boyama sayfaları, oyunlar, drama çalışmaları, etkinlikler ve muhtelif materyallerle zenginleştirilmektedir. Yıllık planda planlandığı şekliyle her bir değer inanç ve ibadet esasları ile ilişkilendirilerek sunulmaktadır. İnanç ve ibadet esasları, ilmihal konuları, Peygamber Efendimiz (SAV)'in ve diğer peygamberlerin hayatları, adab-ı muaşeret kuralları konu başlıklarımızdan bazılarını oluşturmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim Eğitiminde İlkelerimiz

Din ve Ahlâk Eğitimi Dersi

Kur’an-ı Kerim derslerimizin ilk hedefi; Kuran-ı Kerim okumayı ve anlamayı sevdirmektir. Kuran-ı Kerim Eğitimi her çocuğun kendi hızında ve bireysel olarak gerçekleştirilmektedir. Kuran-ı Kerim derslerimiz Elif–Ba ve Kur’ân-ı Kerim Kerim okuma, aynı zamanda dua ezberi yapma olarak devam etmektedir. Bireysel derslerimiz sayesinde öğrencilerimizin ilerleyişine uygun olarak derslerimiz şekillenmektedir. Kuran-ı Kerim öğretmenlerimiz sabırlı, sevecen ve sevgi doludur. Tüm öğrencilerimiz saygı ve sevgi temelinde ile kurduğumuz ilişkilerimiz Kuran-ı Kerim öğretiminin çok daha verimli geçmesine katkı sağlamaktadır.

Bed'-i Besmele Töreni - Âmin Alayı

Din ve Ahlâk Eğitimi Dersi

Okulumuzda Kur’an-ı Kerim derslerinin ilki Bed-i Besmele töreni ile başlamaktadır. Osmanlı’dan günümüze taşımaya çalıştığımız bu güzel adet hakkında önce öğrencilerimizi bilgilendirilmektedir, ilahiler ve salavatlar eşliğinde yaptığımız merasimimize dualarla devam edilmektedir. Çocukların okuma serüvenine başlamasını eğlenceli hale getiren, çocukları heveslendiren ve onların fıtratına uygun olan bu güzel geleneğimizi Palet Okulları çatısı altında yaşatmaya devam etmekteyiz.

Palet Okulları olarak her şeyden önce Kur’an-ı Kerim ve sünnet merkezli bir din eğitimi anlayışını benimsiyoruz. Öğrencilerimizin akademik düzeydeki gelişimleri ile birlikte aldıkları din eğitiminin günlük hayatta da uygulanabilirliğini son derece önemsiyoruz. Bu bağlamda ders saatlerinin haricinde vakit namazlarını okulumuzda cemaat ile kılıyor, Cuma namazlarını da camilere giderek eda ediyoruz. Aynı zamanda mübarek gün ve geceleri öğrencilerimizin aktif birer rol almalarıyla ihya ediyoruz. Bunların yanı sıra gerçekleştirmiş olduğumuz manevi eğitim kampları ile öğrendiklerini tatbik etmelerine ve yeni tecrübeler edinmelerine destek oluyoruz.

Dinimizi, kültür ve medeniyetimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bir yaşam biçimi olarak öğreniyoruz. Bu doğrultuda tüm branşlar ile ortak hareket ediyor, disiplinler arası dersler ve etkinlikler yapıyoruz. Böylece öğrencilerimiz, dinimiz ve diğer branşların birbirleri ile olan ilişkilerini keşfederek hayata bütüncül bir bakış açısıyla bakmayı öğreniyor.