Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz

Temel Amacımız

Palet Okulları’nın temel amacı; çocuklara hayat boyu yaratıcı düşünme için gerekli olacak temel alışkanlık, davranış, yetenek ve fikirleri aşılamak, onlara ilham veren bir ortam sunmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için Palet Okulları Montessori Eğitim Modeli’nden yararlanmaktadır.

Hedeflerimiz

Okulumuzda öğrenim gören çocuklarımızın ulaşmalarını istediğimiz bazı hedefler şu şekildedir:

  • Okul ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum benimsemeleri,
  • Kendilerine güvenen bireyler olmaları,
  • En önemli çalışma becerilerinden olan odaklanma alışkanlıklarını geliştirmeleri,
  • Kalıcı bir merak oluşturmaları,
  • İstikrarlı olmaları ve inisiyatif alabilme becerileri geliştirmeleri,
  • İçsel bir düzen ve disiplin geliştirmeleri,
  • Ayırt edebilme ve muhakeme yeteneklerini geliştirebilmeleri için duyusal-motor yeteneklerini geliştirmeleri,
  • Toplum tarafından kabul görülen davranışlar sergilemeleri,
  • Hayat boyu gerekli olacak temel yetenekleri edinmeleri,
  • Her çocuğun içindeki nihai potansiyelin farkında olmalarına yardımcı olmaktır.

Farkımız

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere tasarlanan eğitim-öğretim programımız öğrencilerin keşfetme becerilerini ortaya çıkaran, bireysel farklılıklarını dikkate alan, öğrenmeyi zevkli hale getiren, değerler algısını sağlam temellere oturtan, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programları esas alınarak, “Montessori Bakış Açısı” ile öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılmaktadır.

Palet Öğrencileri

Palet öğrencileri; yaşam boyu öğrenmeyi öğrenen, gelişime açık, manevi ve ahlaki değerleri kazanmış, davranışlarına yansıtmış, akademik ve teknolojik açıdan yeterli, sorgulayıcı düşünme becerisi gelişmiş, geçmişiyle barışık ve geleceği şekillendirebilecek vizyona sahip, özgüven sahibi ve inisiyatif kullanan, duyarlı bireyler olarak yetişmektedir.

Her öğrenci yapabilir, başarabilir. Öğrenme sürecinin planlanmasında bireysel farklılıkların dikkate alınması, eğitmenlerin ilgisi, ailenin desteği başarıyı arttırmaktadır. Fiziksel donanımlar ve eğitim-öğretim yöntemlerindeki çeşitlilikler öğrenmeyi ve öğretmeyi geliştirmekte, zevkli kılmaktadır. Öğrenciler tüm faaliyetlerimizin odağını oluşturmakta ve onların öğrenmeyi öğrenmesi temel hedeftir. Bu bakış açısıyla modern eğitim-öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan Montessori Materyalleri ile donatılan sınıflarımızda, dokunmatik ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunmaktadır.

Palet'te Eğitim Ortamı

Öğrencilerimiz, bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma odaları, spor ve kültürel etkinlik alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürmektedir.

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerimizle etkin bir iş birliği sağlanmaktadır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimlerimiz gerçekleştirilmektedir. Rehberlik Birimimiz, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izlemekte, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden tespit edip çözmeyi ve doğru davranışların kazanılmasını hedeflemektedir.