Süreç Odaklılık

Süreç Odaklılık

Sınıflarımızda her bir çocuğun kendi özelinde ve biricikliğinde sosyal-duygusal ve akademik gelişimleri bütünsel olarak ele alınmaktadır. Her bir çocuğun beceri kazanımı ve öğrenme deneyimi birbirinden farklı olarak kendine özgü bir gelişim göstermektedir. Bu noktada sınıflarımızda gözlemlerin, geri bildirimlerin, çözüm üretmenin ve rehberlik etmenin daha etkin olduğu; çocukların neyi bilip bilmediğini anlık değerlendirmekten çok öğrenim ve gelişim performanslarının bütününe bakıldığı süreç odaklı bir yaklaşım benimsenmektedir. Süreç odaklılık bu bağlamda eksikliklerin fark edilmesi, iyileştirme çalışmalarına yön verilmesini de içermektedir. Hem davranışsal hem akademik anlamda belirlenen amaçlara ulaşılma düzeyi veya ulaşamama nedenleriyle ilgili verileri çocuk bazında değerlendirirken daha geniş bir çerçeveden bakabilme imkanı vermektedir.

Davranış Yönetimi ve Doğal Sonuçlar

Palet Okulları ekosisteminde, davranış yönetimi kapsamında ödül ve ceza kullanılmamaktadır. Öğrencilerimizin kendi davranışlarını uygun şekilde yönetebilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin sorumluluk bilincini geliştirmek, seçim özgürlüklerini desteklemek ve seçimlerinin sonucu ortaya çıkan doğal sonuçlarla karşılaşmalarını sağlamak davranış yönetiminde önem verdiğimiz temel kriterlerdendir. Özgürlük ve sorumluluk birbirini besleyen iki kavramdır ve sınıflarımızda çocuklar bunu doğal bir süreçle öğrenmektedirler. İşte bu noktada doğal sonuçlar öğrencilerin seçimlerinin sorumluluğunu öğrenmelerine yardım etmekte ve bu çocuğun gelişimini besleyici bir bağlamda gerçekleşmektedir.