Modül Destekli Eğitim

Modül Destekli Eğitim

Okulumuzda öğrencilerin kullanımına sunulmuş materyallerin yanında, her sınıf seviyesinin kazanımlarına uygun olarak tasarlanmış modüller kullanılmaktadır.

Bu modüllerde gözümüze ilk çarpan, eğitim sisteminin önemli bir parçası olan disiplinler arası öğretimdir. Her kazanım ve dersin diğer kazanım ve derslerle ilişkisini net bir şekilde görmekteyiz. Bu da bizler açısından, eğitimin bir bütün olarak çocuklara aktarımını; çocuklar açısından ise öğrendiklerini hayata transfer etmelerini kolaylaştırmaktadır.

Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri, hayata transfer etmelerini kolaylaştıran bir diğer unsur ise modülde yer alan sınıf içi uygulamalarının yanı sıra sınıf dışı uygulamalarıdır. Bu uygulama ile öğrenci, yeni öğrendiği bilgileri yakın çevresinde kullanarak deneyimleme fırsatı bulmaktadır.

Bireyler arası karakteristik farklılıkları göz önünde bulundurarak, öğrenme biçimlerinin de birbirinden ayrıldığını biliyoruz. Kullandığımız modüller, bu temele göre inşa edilmektedir. Okuma, görsel okuma, dinleme, yazma gibi birbirinden farklı, öğrenmeye yardımcı yollar ile her öğrencinin kendi hızı ve öğrenmesi desteklenmektedir.

Modüller öğrencileri destekleyici eğitim materyallerine de yönlendirmektedir. Böylece öğrenci, materyal kullanımı ve kaynak kitap kullanımını birleştirerek somut öğrenmeden soyut öğrenmeye güven içerisinde yolculuk etmektedir.