Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik ve Çerez Politikası

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi (“Palet Okulları”) olarak, siz değerli ziyaretçilerimiz ve aday öğrenci ve velilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz. Bu sebeple, Palet Okulları tarafından kurulan, tasarlanan ve işletilen “https://www.paletokullari.com” adlı internet sitesi (“Site”) vasıtasıyla topladığımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz konusunda sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek istiyoruz.

Site aracılığıyla Palet Okulları’na yaptığınız başvurular esnasında doldurduğunuz formlar (kayıt ve randevu formu, iletişim formu gibi) veya yalnızca ziyaretçi olarak Site’nin ziyaret edilmesi durumunda bazı bilgiler Palet Okulları tarafından toplanmakta, depolanmakta, korunmakta ve/veya saklanmaktadır. Bu veriler kişisel bilgi içerebilir veya içermeyebilir.

Aşağıda, işbu metin kapsamında yukarıda anlatılan işlemlerden kaynaklanacak şekilde Palet Okulları tarafından elde edilen/edilecek bilgilerinizin nasıl ve ne şekilde toplanacağı, depolanacağı, korunacağı ve/veya saklanacağı ve bu bilgiler üzerindeki haklarınız düzenlenmiştir. Unutulmamalıdır ki, Palet Okulları bilgilerinizi bu metin ve KVKK kapsamında korumaktadır.

Bu metni onaylayan veya metni onaylamaksızın Site’yi kullanmaya devam eden her kişi, aşağıdaki sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, kendisinin paylaştığı veya Site’nin kullanılması sebebiyle kişisel verilerinin üyelik süresince veya herhangi bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya Palet Okulları’nın ilan ettiği/edeceği süre boyunca işlenmesine, saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılmasına ve Palet Okulları hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay verir.

Kişisel Verilerin Toplanması


Kişisel veri, sizi tanımlayan ve sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Palet Okulları ile Site üzerinden paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz, Site’ye erişim sağladığınız andaki konumunuz ve Palet Okulları’na iletmek istediğiniz mesajınız sayılabilir. Palet Okulları’na verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bizimle paylaştığınız veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir.
 Site’yi kullandığınızda sizden aşağıdaki bilgileri sizin bize sağlamanız durumunda aşağıdaki yöntemlerle elde edebiliriz:

İletişim Formu ile Vereceğiniz Kayıt Bilgileri


Palet Okulları, Site üzerinden sağlayacağı iletişim bilgileri aracılığıyla ziyaretçilerine, öğrenci ve velilerine talep ettikleri konularda bilgi vermek için sunduğu hizmet sırasında kişisel bilgilerinizi elde etmektedir. Site’nin “İletişim” sekmesinde yer alan dolduracağınız form veya ileteceğiniz talep aracılığıyla adınız veya soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel verileriniz talebinize karşılık verilebilmesi ve sizlerle daha etkili bir iletişim kurma vasıtasıyla daha iyi bir hizmet sağlanabilmesi amacıyla Palet Okulları tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.
 Site’yi kullandığınızda sizden aşağıdaki bilgileri tamamen otomatik yollarla aşağıdaki yöntemlerle elde edebiliriz:

Değerlendirilmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri:


Site’deki genel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.

Kullanım Verileri:


Site’ye ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. Site’de hangi bölümleri ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, hangi site aracılığıyla yönlendirildiğiniz, Site’ye erişmek için kullandığınız arama sözcükleri gibi veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

Aygıt/Cihaz Verileri:


Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. Palet Okulları ayrıca cihazınızdaki "cihaz tanımlayıcılara" erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla "cihaz tanımlayıcı" depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya Palet Okulları’nın cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü kişilere Palet Okulları’nın hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

Konum Bilgileri:


Palet Okulları, Site’ye erişim sağladığınız konuma ilişkin veri toplayabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları


Palet Okulları’nın topladığı bilgiler, Palet Okulları’nın hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek, halihazırda kayıtlı olan öğrenci ve velileriyle veya aday öğrenci ve velileriyle iletişime geçmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır.

Palet Okulları, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür.

Palet Okulları, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya Palet Okulları sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

Palet Okulları’nın ziyaretçiler veya öğrenci ve velilerinin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırma gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, gerçeğe aykırı beyanlarda da sorumluluk kabul etmemektedir.

Yine ziyaretçilerimiz tarafından Palet Okulları’na sağlanan veriler, ancak bizlere gerekli olduğu kadar sistemlerimize işlenir ve işlenmiş olsa dahi, bu politika kapsamında gerekli olmayan veriler sistemlerimizden kısa süre içinde silinir, yok edilir ve/veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Aktarılma Amacı ve Aktarılacak Alıcı Grupları


Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla kullanıcının bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. Palet Okulları, kişisel veriler dâhil olmak üzere kullanıcıların bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir.

Buna göre Palet Okulları, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla işleme sürecini alt sözleşme ile bir başkasına devredebilir veya yaşadığınız ülke dışındaki ülkelerde bulunan üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşabilir. Bu nedenle kişisel bilgileriniz yaşadığınız ülkedekinden farklı gizlilik kurallarına tabi olabilir. Ancak yine de, veriler bu metinde yer alan kapsamla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

Palet Okulları, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

Palet Okulları yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Platformlar


Palet Okulları, zaman zaman Site’ye, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelerinin ya da bu sitelerin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığı gibi, bu gizlilik politikası erişebildiğiniz bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu tip durumlarda yönlendirildiğiniz üçüncü kişi platformların gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız


Palet Okulları’a başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmiş ise bilgi talep etme,

 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 • Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz iletmek için başvuru süreçlerinin açıklandığı formu indirebilirsiniz.

Çerezler


“Cookie” olarak da adlandırılan çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?


Palet Okulları çerezleri;

 • Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım: Web sitesine/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

 • Palet Okulları tarafından işletilen web sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

 • İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır.

 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.


Palet Okulları Üçüncü Taraf Çerezlerini Reklam Ve Yeniden Hedefleme İçin Nasıl Kullanmaktadır?

Palet Okulları çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Palet Okulları tarafından işletilen web sitesini, mobil mobil sitesi ve/veya Palet Okulları’nın reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/ mobil sitesine ve Palet Okulları’nın reklam verdiği web sitelerine/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, Palet Okulları’nın sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.


Palet Okulları ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Çerez Yönetimi


Kullandığınız İnternet tarayıcısı genellikle Çerezler kabul edilmiş şekilde açılmaktadır. Ancak dilediğiniz an bu ayarları değiştirebilir ve Çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer Çerezleri devre dışı bırakmaya karar verirseniz; Site’de sunduğumuz hizmetlerden işlevsel olarak faydalanamayabilirsiniz. İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

 • Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

 • İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

 • Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

 • Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

 • Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “Safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

 • Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

Çerez Çeşitleri

Oturum Çerezleri


Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site’yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler


Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Site’yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Site, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur

Teknik Çerezler


Teknik çerezler ile Site’nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri


Site’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri


Kullanıcıların tercihlerini farklı Site sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler


Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Elektronik Ticari İleti


Tarafınıza haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinin gönderilmesini talep etmeniz halinde; Site’de yer alan başvuru ve kayıt formlarının altında işbu metni okuduğunuzu ve ticari ileti almak istediğinizi belirtmeniz; iletileri almaya onay vermeniz gerekmektedir. Bu kapsamda bizimle paylaştığınız telefon numarası veya e-posta adresi aracılığıyla sizlerle iletişime geçebilir, haber, bilgi ve tanıtım içeriklerimizi gönderebiliriz.

Dilediğiniz an, hiçbir gerekçe göstermeksizin haber, bilgi ve tanıtım içeriklerimize ilişkin elektronik ileti almayı sonlandırma hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı ücretsiz olarak, size gönderilen herhangi bir elektronik ticari iletinin altında bulunan linke tıklayarak ve/veya iletişim numarasını arayarak kullanabileceğiniz gibi taleplerinizi [[email protected]] e-posta adresine göndereceğiniz bir e-posta aracılığıyla da tarafımıza iletebilirsiniz.

Sonlandırma talebinizin Palet Okulları’na ulaşmasını takip eden en kısa süre içerisinde elektronik ileti gönderimi durdurulacaktır.